OFICIÁLNE VIDEO na YouTube 1080p (Foto, video: http://MatoStudio.eu Maťo Supek)

OFICIÁLNE VIDEO 720p - v prípade, že vám nepôjde prehrať video na Youtube (Foto, video: http://MatoStudio.eu Maťo Supek)

Fotogaléria Martin Supek

23. ročník sa uskutoční 26.8.2017

V prezentačných taškách ste si našli kupón na bezplatné stiahnutie svojej fotky, kliknite na web fotoslužby Hviezda FaxCopy a vyhľadajte svoje fotky pomocou štartového čísla.

Toto sú ľudia, inšitúcie a firmy, ktoré nám s Dubničákom veľmi pomohli. Ďakujeme:
TSK na čele s pánom županom Baškom za podporu. Mestu Nová Dubnica, konkrétne pánovi primátorovi Marušincovi, pani Kebískovej z odd. kultúry a pani Sýkorovej z odd. životného prostredia. Ďakujeme vedúcej školskej kuchyne pani Slobodovej a jej kuchárkam, ako aj riaditeľovi ZŠ pánovi Staňovi. Ďakujeme náčelníkovi mestskej polície pánovi Šimákovi a jeho policajtom ako aj policajtom z PZ. Za skvelú spoluprácu ďakujeme obsluhe a vedúcim v Amfík pube. Ďakujeme masérom z KRYOWELLu. Aďovi Gazdíkovi z OSA za zapožičanie stupienkov a ceny do tomboly. Manželom Mojtovcom z BIKECENTRUM a Martinovi z KLINGO SPORTu za ceny do tomboly. Spoločnosti SHOCART za poskytnutie mapových podkladov a spoločnosti NIVEA za ceny a balíčky pre našich účastníkov. Ďakujeme dvojici z firmy RED BULL za oblúk a nápoje pre maratóncov. Spoločnosti SARIS za nosič do tomboly a firme SPORTLAB za cyklofľaše deťom a hlavne výživu do bufetov a do cien. Ďakujeme pánovi Mazanovskému za krásne slnečnice. Firme TEKMAR za proteínové tyčinky do tašiek a cenu pre Kráľovnú Baske. Spoločnosti DANFOSS POWER SOLUTIONS za finančnú podporu. Maťovi Supekovi za foto-video služby. Ďakujeme magazínu BIKER, rádiu BETA a portálu POVAŽIE 24 za mediálnu spoluprácu. Ďakujeme firmám ABUS, GARMIN, CANON SLOVAKIA a ZAJO za ceny do tomboly. Spoločnosti OZETA za parádne košele a firme SUPERSTANY za zapožičanie stanov. Ďakujeme Ertlovskému perníku a OLD HEROLDu za dobrôtky pre našich účastníkov. Ďakujeme všetkým majiteľom pozemkov, urbárnikom a starostom obcí ktorými prechádzali trate maratónu. Zvlášť starostovi Petrovej Lehoty a potravinám v Slatinke nad Bebravou za zabezpečenie pitnej vody. Vďaka patrí aj FaxCopy za šálky víťazom a hlavne skvelé fotky. Ďakujeme BECEPu za reflexné prvky a vesty pre deti a záchranárom z RESCUE TEAMu. Za pomoc s občerstvovačkami ďakujeme Nádácií ZSE. Ďalej ďakujeme Patrikovi Michalíkovi, p. Beznákovej, Petrovi Látalovi st. a Alene Látalovej, Ľubošovi Hladkému, Mailovi s partiou, Martinovi Cesnekovi, Stanislavi Vaniakovi a Erikovi Šagátovi, Lukášovi Podhájskemu, pani Šatkovej, Rudolfovi Kyselicovi a Jane Kyselicovej, Božene Chmatilovej, Miroslavovi Drestovi, Ľubomírovi Rajníčkovi, Danke Karasovej, Kataríne Královej, Jozefovi Podskočovi, Zuzane Galovičovej, Janke Blažejovej, Dušanovi Molnárovi, Démonovi s rodinou, Petrovi Rypákovi, Vladimírovi Holičkovi, Martinovi Kollárovi, Alene Bednárovej, Dubákovi, Martinovi a Martinovi Cesnekovi, Jakubovi Svrbíkovi, Emulke Markovej, Zuzke Drhovej, Rastislavovi Pavlovičovi s manželkou, Martinovi Kozákovi, Petrovi Trenčanovi, Andrejovi, Jakubovi Hollému, Milanovi Brestákovi, pánovi Mičkovi, Marekovi Holému, Jozefovi a Marte Holej, Jaroslavovi Mojtovi, Andrejovi Valábkovi, Šárke Božikovej, Mirke Božikovej, Katke Božikovej, Kristíne Krajčovičovej, Veronike Vlčekovej, Dianke Šagátovej, Miške Dubovickej, Martinovi Ďurišovi, Jakubovi Pecnovi, Andrejovi Horníkovi, Márií Látalovej, Renáte Hanuščínovej, Ivanovi Adamovi, Natálke Adamovej, Andrejke Bartákovej, Dianke Bartákovej, Ľubke Beňovej, Majke Beňovej, Mirke Krecháčovej, Katke Holej a Veronike Priečinskej.