Propozície

 

ČO, KEDY A KDE?

Najstarší a historicky najťažší vytrvalostný pretek horských bicyklov na Slovensku. (23. ročník)

26.8.2017 v Novej Dubnici (Slovensko) 

 

TRATE

 

 • MAYO FAMILY (9km/170m)  
  Naša najkratšia a nesúťažná trať. Ak sa vám nechce v cieli čakať na príbuzných ktorí pretekajú na dlhších tratiach. Ak chcete stráviť príjemnú sobotu v prírode s priateľmi a deťmi. Zbaľte si do batôžkov pitie, jedlo a kľudne aj špekáčiky na opekanie. Žiadne ponáhľanie, máte čas. Aj tu vás však vypustíme do kopčekov v okolí Novej Dubnice, pôjdete asfaltkou, rozbitou asfaltkou, kamenistými cestičkami, poľnými cestami a lúkami. Tak s tým počítajte a ak môžete radšej nechajte doma odrážadlá, trojkolky, prívesné vozíky a cyklosedačky na bicykle. Bude to bezpečnejšie a viac si to užijete. Účastníkom na MAYO FAMILY nezabezpečujeme jedlo a nápoj v cieli. Účastníci tejto trate vďaka spoločnosti MAYO pri včasnom prihlásení sa ŠTARTOVNÉ ZDARMA!

 

 • MAYO BASIC (17km/430m) 
  Trať pre vyznávačov pohodovej jazdy na dvoch (ideálne hrubých) kolesách. Môžete sa po trati presúvať s batôžkom na chrbte skoro celý deň. Môžete piknikovať na lúke a v kľude obdivovať prírodu. Na tejto trati nevyhlasujeme víťazov. Všetci si však svoje časy nájdu po preteku vo výsledkovej listine - to ak sa chcete z nejakého dôvodu porovnávať s ostatnými výletníkmi. Pre vyjazdenejších a preteku chtivých mládežníkov však máme pripravenú ozajstnú súťažnú maratónsku trať - KLASIK.

 

 • KLASIK (44km/1400m)
  Na túto trať vás chodí najviac a vôbec sa nečudujeme. Je krásna a určená všetkým hobby jazdcom, ktorí nenechávajú svoje bajky cez víkend opreté v pivnici. Zároveň je určená pre začínajúcich ambicióznych maratónskych pretekárov. Jedná sa takmer o identickú trať ako vlani, jemnéa pozitívne zmeny sú pri Omšení, pred Petrovou Lehotou a v dojazde do cieľa. Energiu budete môcť doplniť na dvoch kompletných občerstvovacích staniciach (v Petrovej Lehote a na rázcestí medzi Omšením a Dolnou Porubou).

 

 • HARD (73km / 2400m)
  HARD znamená ťažky, takže toto nie je trať pre bábovky, ale pre pravidelne a poctivo bajkujúcich jedincov.Trate zostávajú rovnaké ako vlani takže nebude chýbať herebeňovka Baske - Homolka či singel z Veľkých lúk do Krásnej Vsi. Poradie a umiestnenie občerstvovačiek: Petrova Lehota (komplet), Slatinka nad Bebravou (komplet), Baske (pitná), rázcestie medzi Dolnou Porubou a Omšením (kompletná). Pripomíname, že na vrchole Baske môže najrýchlejšia žena získať prémiu - NIVEA Kráľovna Baske

 

 • NIVEA KING (101km/3400m)
  Táto trať je určená nejvytrvalejším a najvytrénovanejším milovníkom horských maratónov. Do cesty sa vám okrem množstva iných kopcov postaví i vrcholček Baske. Avšak skôr ako ho budete môcť zdolať zakrúžite okolím Petrovej Lehoty a potom aj Slatinky nad Bebravou. Jeden z krásnych nových technických úsekov je napríklad úsek zo Sedla Lúčky do Peťovky. Pripomíname, že na vrchole Baske môže najrýchlejšia žena získať prémiu - NIVEA Kráľovna Baske. Víťazi tejto trate získajú okrem iného aj kozmetické balíčky, ktoré venuje NIVEA

 

 

TOTO NIE SÚ KOMPLETNÉ PROPOZÍCIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE BUDEME PRIDÁVAŤ POSTUPNE!

 

NIVEA KRÁĽOVNÁ BASKE

NIVEA Kráľovná Baske je horská prémia pre ženy na dvoch najdlhších tratiach. Víťazkou sa stane pretekárka, ktorá sa ako prvá vyštverá na najvyšší bod trate, vrchol Baske a prihlási sa tu u obsluhy občerstvovacej stanice. Podmienkou je absolvovanie celého maratónu. V cieli bude víťazka odmenená balíkom kozmetických produktov od spoločnosti NIVEA a pamätnou šálkou od nás.

 

MARATÓNSKA RODINA

Opäť vyhlasujeme súťaž o maratónsku rodinu. Prehovorte konečne váhajúce polovičky, starých rodičov a deti, pretože zúčastniť sa Vám určite vyplatí! Do súťaže o maratónsku rodinu sa môže prihlásiť len najbližšia rodina. To znamená: otec, mama, dedko, babka, syn a dcéra. Vzdialenejší príbuzenský vzťah ako je ujo, teta, bratranec, sestrenica a pod., nie je možné prihlásiť do maratónskej rodiny. Minimálny počet členov tímu maratónskej rodiny je tri. Každý člen maratónskej rodiny sa môže prihlásiť na inú trať. To znamená napríklad, že otec môže ísť na najťažšiu trať, syn bude pretekať na Basicu a matka s dcérou si rekreačne prevezú na najkratšej trati. Vyhráva rodina s najväčším počtom zúčastnených pretekárov. V prípade rovnakého počtu pretekárov u viacerých rodín, vyhráva rodina s mladším vekovým priemerom. Každá prihlásená maratónska rodina má zadarmo jedno štartovné (s najnižšou hodnotou). Ak niekto z rodiny využije bezplatné prihlásenie na trať MAYO FAMILY, ďalšie voľné štartovné sa už Maratónskej rodine neuzná. Ako rodina sa zaprezentujete vyplnením názvu rodinného tímu na prihláške. Na prezentáciu si doneste so sebou doklad pomocou ktorého jasne preukážete, že sa jedná o najbližší príbuzenský vzťah. Maratónska rodina získa darčekový kôš, ktorý venuje mesto NOVÁ DUBNICA.

 

OSTATNÉ

Všetky novinky a zaujímavosti pridávame do udalosti na Facebooku

Podmienkou účasti každého pretekára je vlasnoručne podpísaná prihláška, ktorú treba odovzdať na prezentacií a obsahuje aj Prehlásenie pretekára, v ktorom okrem iného podpisujete aj to, že ste si prečítali, porozumeli, súhlasíte a dôkladne ste sa oboznámili s propozíciami pretekov, Vyhlásením o právnej zodpovednosti aj Prehlásením pretekára.

Účastník pretekov musí dbať, aby jeho vybavenie (bicykel s jeho príslušenstvom a pripojenými prvkami, prilba, športový úbor, atď.) nebolo z hľadiska jeho kvality, použitého materiálu a technického pojatia zdrojom žiadneho nebezpečia ako pre neho samotného ako aj pre ostatných pretekárov.

Účastníci sú povinní mať riadne upevnenú prilbu na hlave počas celého preteku. Porušenie tohoto nariadenia je dôvodom pre diskvalifikáciu. Počas jazdy na bicykli je z bezpečnostných dôvodov zakázané telefonovať a používať slúchadlá.

Trate budú označené predovšetkým igelitovými fáborkami (mlíko), značkami nasprejovanými na stromoch, kameňoch a asfalte a vápnom na zemi.

Väčšia časť tratí vedie po spevnených lesných cestách a horských chodníkoch. Asfaltu, ale aj opačného extrému je minimum.

Oficiálny protest proti výsledkom môžete podať v cieli písomnou formou oficiálnemu rozhodcovi akcie. A to najneskôr do 15 minút po vyhlasení výsledkov s vkladom 20€. Tento v prípade zamietnutia protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani ním spôsobené.

Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť ostatným účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania, prípadne aby ostatných obiehali bez ohrozenia seba aj predbiehaných.

Pretek sa koná za plnej cestnej premávky a účastník preto musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Trate prechádzajú chráneným územím, neschádzajte preto z vyznačených ciest a neničte prírodu. Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.  V opačnom prípade, bude pretekár diskvalifikovaný.

Ak účastník opustí trať z hocakých príčin a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil. Účastník, ktorý neprejde riadne celú trať a pretek nedokončí nesmie prejsť cieľovým oblúkom.

Časomiera je zabezpečená čipovou technológiu. Jednorazový čip sa nachádza v štartovom čísle.

Trasa maratónu bude značená len pre tento pretek. Mimo preteku sa nebude používať, aby nedochádzalo k nadmernej erózii a plašeniu zvierat.

Odporúčame mať pri sebe mobilný telefón, kartičku poistenca a základné náradie na opravu bicykla/defektu (nakoľko nebudeme mať na trati servis bicyklov).

V prípade nepriaznivého počasia sa trate nebudú skracovať. Je možné sa pred pretekom na prezentácií prehlásiť na ľahšiu trať.

Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.

Ubytovanie nezabezpečujeme.

Odporúčame v prihláške vyplniť telefónne číslo na mobil, po prejazde cieľom dostaneme sms správu o vašom umiestnení a čase.

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Nevyzdvihnuté ceny a štartovacie balíčky nebudeme dodatočne zasielať poštou.

Na trati a v cieli budú k dispozicií lekári a záchranári z Rescue Teamu a horskej služby. V prípade potreby sa ich nebojte osloviť a vyslať na miesto problému. V prípade úrazu alebo extrémneho vyčerpania, kontaktujete telefonicky Petra Latala: 0907 131 319 , ktorý zaistí vyslanie pomoci. Odporúčame si uložiť toto telefónne číslo. Prípadne kontaktuje usporiadateľov na trati. V prípade vážneho či hromadného úrazu je potrebné poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára. Doporučujeme mať u seba mobilný telefón a kartičku poistenca.