MTBIKER Novodubnický maratón

Ďakujeme!

Ďakujeme, pomohli ste Dubničáku prežiť.

Veľká vďaka patrí vám, ktorí ste sa rozhodli presunúť štartovné zo zrušeného maratónu na budúci rok. A ešte väčšia vďaka patrí všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli darovať štartovné na sanácie škôd a podporu ďalšieho ročníka. Bolo vás naozaj až nečakane veľa a vďaka tomu neupadne Novodubnický maratón do zabudnutia.

Už začiatkom roka by sme radi spustili prihlasovanie na MTBIKER Novodubnický maratón 2021 a všetky presunuté štartovné automaticky preklopíme do prihlasovacieho systému so statusom „ZAPLATENÉ“. Prípadné zmeny osobných údajov, zmenu trate a pod. budeme potom riešiť individuálne.

Sledujte nás aj naďalej aj na FB stránke udalosti, postupne budeme zverejňovať dalšie informácie.

MTBIKER Novodubnický maratón 2021 sa uskutoční 21.augusta 2021.