MTBIKER Novodubnický maratón

Dve percentá

Opäť je tu obdobie roka kedy podávame daňové priznania. Opäť môžeme využiť svoje právo a rozhodnúť sa komu pôjde časť vašich zaplatených daní. Jednou z mnohých možností komu môžete takto bezbolestne pomôcť je tentokrát aj naše občianske združenie. Príspevky ktoré takýmto spôsobom získame použijeme na podporu a rozvoj cyklistiky v našom okolí, pomôžu nám pre vás zorganizovať zas o voľačo lepší maratón.

Ako na to? Je to jednoduché!

Zamestnanec za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 • 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

4. Stiahnite si Vyhlásenie a vyplňte doň svoje údaje a sumu ktorú ste vyrátali z potvrdenia od zamestnávateľa. Nezabudnite na dátum a podpis.

5. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa vášho bydliska.


Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

 1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2020 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
 • 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 •  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 • IČO: 35655496
 • Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
 • Názov: MOUNTAIN BIKE KLUB DUBNICA
 • adresa: P.O.HVIEZDOSLAVA 85/12 01851 NOVÁ DUBNICA

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. ).

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!! Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Ďakujeme za vašu podporu!