PROPOZÍCIE

Čo, kedy a kde

MTBIKER Novodubnický maratón je najstarší a historicky najťažší vytrvalostný pretek horských bicyklov na Slovensku.

– 29. ročník –

24.8.2024 v Novej Dubnici (Slovensko)

MTBIKER Novodubnický maratón 2024 pre vás organizuje MTB klub Dubnica v spolupráci so serverom MTBIKER a mestom NOVÁ DUBNICA


Trate

FAMILY – 13km/400m

KLASIK

HARD

Toto nie sú kompletné propozície. Podrobnosti postupne dopĺňame.


Kategórie

FAMILY: nesúťažná trať, bez kategórií a vyhlasovania výsledkov

KLASIK:

 • Junior/ky 8-15 rokov
 • Ženy 16-39 rokov
 • Dámy 40 rokov a viac
 • Muži 16-33 rokov
 • Veteráni 34-46 rokov
 • Seniori 47-59 rokov
 • Páni 60 rokov a viac

HARD:

 • Ženy 16-39 rokov
 • Dámy 40 rokov a viac
 • Muži 16-33 rokov
 • Veteráni 34-46 rokov
 • Seniori 47-59 rokov
 • Páni 60 rokov a viac


Štartovné

Toto nie sú kompletné propozície. Podrobnosti postupne dopĺňame.

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím platia POLOVIČNÉ ŠTARTOVNÉ, v tomto prípade sa však na prezentácií musia preukázať platným preukazom ZŤP a do poznámky k platbe treba uviesť: „ZŤP“.

Všetci účastníci, ktorí v roku 2000 absolvovali trať KING v časovom limite majú štartovné zdarma. Ak medzi nich patríte, ozvite sa nám keď sa budete prihlasovať.


Tričko

Toto je návrh pamätného trička pre rok 2024. Tričko bude 100% bavlna, výrobca Malfini, farba sivý melír. Drobné zmeny dizajnu sú ešte možné a ak k nim príde, budú tu zverejnené. Tričko sa bude dať objednať len v predstihu spolu so štartovným. Podrobnosti ešte doplníme.


Časový harmonogram

Postupne doplníme.

 • 23.8. – prezentácia
 • 24.8. – deň pretekov
  • 8:30 štart HARD
  • 11:00 štart KLASIK
  • 11:30 štart FAMILY


Fotoservis

Každý účastník si bude môcť po pretekoch bezplatne vybrať a stiahnuť jednu zo svojich profesionálne zhotovených fotografií z nášho maratónu zo stránok FaxCopy Pro Photography. V prípade záujmu o stiahnutie viacerých fotografií či zhotovenia tlačených fotografií, posteru či kalendára zo svojej fotografie platí cenník a podmienky spoločnosti FaxCopy Pro. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Pre možnosť bezplatného stiahnutia fotografie od FaxCopy Pro Photography treba, aby každý účastník mal v prihlasovacom systéme riadne vyplnenú funkčnú e-mailovú adresu. Na prezentácií bude potrebné spolu s prihláškou podpísať aj nasledovný text:

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľujem aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 mesiac po podujatí), odkazujúcim na zhotovené fotografie.

Podrobnosti k tejto službe ešte doplníme.


Ostatné

 • Účastník pretekov musí dbať, aby jeho vybavenie (bicykel s jeho príslušenstvom a pripojenými prvkami, prilba, športový úbor, atď.) nebolo z hľadiska jeho kvality, použitého materiálu a technického pojatia zdrojom žiadneho nebezpečia ako pre neho samotného ako aj pre ostatných pretekárov.
 • Maratón nie je určený pre elektrické bicykle.
 • Účastníci sú povinní mať riadne upevnenú prilbu na hlave počas celých pretekov. Porušenie tohoto nariadenia je dôvodom pre diskvalifikáciu. Počas jazdy na bicykli je z bezpečnostných dôvodov zakázané telefonovať a používať slúchadlá.
 • Trate budú označené predovšetkým igelitovými fáborkami (mlíko), značkami nasprejovanými na stromoch, kameňoch a asfalte a vápnom na zemi.
 • Väčšia časť tratí vedie po spevnených lesných cestách a horských chodníkoch. Asfaltu, ale aj opačného extrému je minimum.
 • Oficiálny protest proti výsledkom môžete podať v cieli písomnou formou oficiálnemu rozhodcovi akcie. A to najneskôr do 15 minút po vyhlásení výsledkov s vkladom 25€. Tento v prípade zamietnutia protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 • Pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani ním spôsobené.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť ostatným účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania, prípadne aby ostatných obiehali bez ohrozenia seba aj predbiehaných.
 •  Všetci účastníci podujatia sú pri jazde po cestách a miestnych komunikáciách povinní dodržiavať príslušné ustanovenie zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a jeho vykonávacích predpisov. Pretek sa koná za plnej dopravnej premávky.
 • Štartovné sa pretekárom ktorí nenastúpia na štart nevracia.
 • Účastníci sa budú pohybovať cez chránené územia, resp. ich ochranné pásma: Územie európskeho významu 024 Baske, kde platí 2.-3. stupeň ochrany prírody, 3. stupeň ochrany platí v ochrannom pásme Prírodnej rezervácie Žihľavník. Treba dbať na ochranu rastlín, živočíchov a prednosť peších turistov na turistických a turisticko-náučných chodníkoch. Každý účastník je povinný dodržiavať zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
 • Je zakázané odhadzovať odpadky mimo občerstvovacie stanice.
 • Ak účastník opustí trať z hocakých príčin a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil. Účastník, ktorý neprejde riadne celú trať a pretek nedokončí nesmie prejsť cieľovým oblúkom a musí sa nahlásiť usporiadateľovi.
 • Časomiera je zabezpečená čipovou technológiu. Jednorazový čip sa nachádza v štartovom čísle.
 • Štartové číslo je až do skončenia podujatia vo vlastníctve usporiadateľa.
 • Trasa maratónu bude označená len pre tento pretek. Mimo pretek sa nebude používať, aby nedochádzalo k nadmernej erózii a plašeniu zvierat. Účastníci sa musia pohybovať len po trasách podujatia.
 • Odporúčame mať pri sebe mobilný telefón, kartičku poistenca a základné náradie na opravu bicykla/defektu (nakoľko nebudeme mať na trati servis bicyklov).
 • V prípade nepriaznivého počasia sa trate nebudú skracovať. Je možné sa pred pretekom na prezentácií prehlásiť na ľahšiu trať.
 • Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.
 • Ubytovanie nezabezpečujeme.
 • Na každom bufete bude k dispozícií nejaký materiál na svojpomocnú opravu bicykla, v prípade potreby si pýtajte u obsluhy.
 • Počas pretekov je v prírode zakázaná akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom. Zakazuje sa fajčenie či kladenie ohníkov. Zdržte sa tiež zbytočných hlasitých zvukov v prírode.
 • Odporúčame v prihláške vyplniť telefónne číslo na mobil, po prejazde cieľom dostaneme sms správu o vašom umiestnení a čase.
 • Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.
 • Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v prípade extrémne nepriaznivého počasia alebo ohrozenia zdravia a života účastníkov, bez nároku na vrátenie štartovného.
 • Odporúčame sledovať našu udalosť na Facebooku

Svojou účasťou na podujatí dávate organizátorom súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a s prípadným kontaktovaním ohľadom tohoto podujatia.

Toto nie sú kompletné propozície. Podrobnosti postupne dopĺňame.


Podujatie podporujú:

MTBIKER 

NOVÁ DUBNICA

SUCAROASTERY

NIVEA

Toto nie sú kompletné propozície. Podrobnosti postupne dopĺňame.